DVV spreker op congres HR in de Zorg

Op 6 december aanstaande spreekt DVV op het congres HR in de Zorg in de jaarbeurs in Utrecht. DVV partner Nico van Dam zal één van de themasessies verzorgen.

Samenwerking AWVN en DVV

De samenwerking tussen AWVN, de grootste werkgeversvereniging van Nederland en Duurzaam Verandervermogen heeft zich geïntensiveerd. In de gezamenlijk ontwikkelde propositie (zie de flyer) geven we onze gedeelde visie rond het borgen van verandervermogen in organisaties in deze steeds sneller veranderende werkelijkheid weer. Samen beogen organisaties in beweging te krijgen en te houden. Dit doen we met een beproefde aanpak en een concreet traject, voorzien van vernieuwende methoden en (onder andere innovatieve HR-)instrumenten.

Nieuwste posts
Posts

​© Duurzaam Verandervermogen. Alle rechten voorbehouden.