top of page
opdrachtgevers
OPDRACHTGEVERS

 

Voor organisaties is het niet gemakkelijk om vanuit de bestaande kaders veranderingen toekomstvast te borgen en focus te behouden. Het is voorspelbaar hoe mensen op veranderingen reageren. Vasthouden aan het bestaande levert weerstand op.

 

Iedere sector kent haar eigen, unieke uitdagingen. Als het om veranderen gaat observeren wij overal dezelfde, herkenbare patronen.

 

Wij zijn er trots op dat we de hier (niet uitputtend) genoemde organisaties, profit én non-profit, nationaal én internationaal, bij hun veranderingen hebben mogen ondersteunen!

bottom of page