top of page

Samenwerking AWVN en DVV


De samenwerking tussen AWVN, de grootste werkgeversvereniging van Nederland en Duurzaam Verandervermogen heeft zich geïntensiveerd. In de gezamenlijk ontwikkelde propositie (zie de flyer) geven we onze gedeelde visie rond het borgen van verandervermogen in organisaties in deze steeds sneller veranderende werkelijkheid weer. Samen beogen organisaties in beweging te krijgen en te houden. Dit doen we met een beproefde aanpak en een concreet traject, voorzien van vernieuwende methoden en (onder andere innovatieve HR-)instrumenten.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page