top of page

Women as Leaders

Op vrijdag 29 september 2017 heeft DVV als keynote speaker opgetreden tijdens de 'Women as Leaders' - conferentie van Polaris. De vraag die wij onszelf én de deelne(e)m(st)ers hebben gesteld was:

"Is the future of leadership in the 21st century female?"

Tijdens een tweetal zeer geanimeerde discussies zijn we diep ingegaan op verschillende achtergronden die bij het beantwoorden van deze vraag relevant zijn. Zaken als een VUCA omgeving, de systeem- en leefwereld (Habermas, Sinek), multiculturele teams (Hofstede) maar ook inzichten in het 'zelf' (Jung) en geslachtsbesef hebben de revue gepasseerd. Daarnaast is stilgestaan bij het onderwerp 'Leiderschap' (Marquet). De observaties van de deelme(e)m(st)ers was dat ‘vrouwelijke’ eigenschappen beter dan ooit gepositioneerd lijken om de uitdagingen van morgen aan te gaan. De breed onderschreven conclusie was dan ook:

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page