top of page

Symposium Prestatiecontracten

Met veel plezier heeft Duurzaam Verandervermogen voor het Ministerie van Defensie op 26 september jl het Symposium Prestatiecontracten mogen organiseren. In opdracht van de Koninklijke Landmacht en de Defensie Materieel Organisatie hebben militairen, burgermedewerkers van Defensie én vertegenwoordigers van externe partners in het Nationaal Militair Museum in Soest met elkaar over het onderwerp prestatiecontracten gesproken. Na de opening door de plaastvervangend commandanten van de DMO en het CLAS zijn meerdere keynotes gehouden, waarna in diverse break-outs nadere discussies zijn gevoerd. De ruim 180 deelnemers kijken terug op een geslaagde en informatieve dag. Samen werken met haar externe partners, op basis van gelijkwaardigheid en geborgd via heldere afspraken in prestatiecontracten, maakt Defensie in de toekomst robuuster, wendbaarder én sterker!

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page