top of page

IDEA Jaardiner 2016: "Greenfield versus First Entry in Africa"


DVV had de eer om aanwezig te zijn tijdens het Jaardiner 2016 van IDEA. Het thema van het diner betrof de mogelijkheden van samenwerking tussen het Ministerie van Defensie en het Nederlandse bedrijfsleven waar het 3D-missies (Diplomacy, Development & Defense) in Afrika betreft. De circa 60 genodigden, bestaande uit het hoogste echelon van het Ministerie van Defensie tezamen met captains of industry en NGO's, hebben indringend beelden gedeeld hoe 3D wel of niet aangevuld zou kunnen worden met de E van Economy eendachtig het motto van IDEA: "Waar gewerkt wordt, wordt niet gevochten.".

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page